Funeral

Cumgià cun dignità. Sepultüra sül sunteri dal cumün, accumpagnà da la baselgia.

Sül sunteri da Sta. Maria as rechatta la fossa cumünaivla, dastrusch a Christophorus e'l bun pastur. 

Scha mâ pussibel ans tgnaina vi da la tradiziun e pigliain cumgià insembel culla populaziun davant la chasa dal trapassà e giain lura insembel taschond fin pro'l sunteri.